DotaceCzech invest

Zprostředkování finančních příspěvků z fondů EU


Vstupem České republiky do Evropské unie se otevřely možnosti čerpat finanční prostředky z fondů EU.Nabízíme Vám poradenství v oblasti přípravy a zpracování projektů umožňujících získání finanční podpory z fondů Evropské unie:

  • Informujeme Vás o možnostech čerpání prostředků z fondů Evropské unie.
  • Vyhodnotíme Váš podnikatelský záměr s ohledem na možnosti získání podpory z fondů EU.
  • Určíme konkrétní fond, který bude vhodný pro Váš podnikatelský záměr.
  • Zpracujeme pro Vaši společnost komplexní projektovou dokumentaci šitou na míru.