Aktuální informace


Revize směrnice ISO 19011:2011
Konečně vyšla dlouho připravovaná revize směrnice ISO 19011

více k tématu

ČSN ISO 28000:2010
Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců.

více k tématu

Společenská odpovědnost firem a norma ISO 26000:2010
Norma ISO 26000:2010 poskytuje návod, jak se má organizace chovat tzv. „společensky odpovědně“....

více k tématu

ČSN EN ISO 9004:2010
Řízení udržitelného úspěchu organizace na základě nové normy.

více k tématu

ČSN ISO 10003:2009 Management kvality - spokojenost zákazníka
Spokojenost zákazníka, požadavky na její dosahování, zjišťování....

více k tématu

EN 16001 – systémy managementu hospodaření s energiemi
K významným událostem poslední doby bezesporu patří vznik další normy určené pro systémy managementu organizací, která se týká tentokrát oblasti energetiky.

více k tématu

Změny v distribuci norem
Jaké změny přinesl v oblasti distribuce českých technických norem zánik ČNI.

více k tématu

ISO 9001:2008 byla vydána.
Informace k přechodnému období.

více k tématu

OHSAS 18001:2007.
Jaké změny přinese OHSAS 18001:2007.........

více k tématu

ISO 9001:2008.
Co přinese revize ISO 9001:2008.........

více k tématu

Informační technologie - ČSN ISO/IEC 27001 a další.
Možnosti certifikace systému managementu bezpečnosti informací.........

více k tématu

Od příštího roku povinný "předaudit" při certifikaci QMS.
Dne 1.3.2007 byla vydána nová norma ČSN EN ISO/IEC 17021.........

více k tématu

Dotace nejen v oblasti certifikace v roce 2007.
Opět je zachována podpora formou příspěvku v oblasti certifikace ISO.........

více k tématu

Nová evropská směrnice v oblasti požadavků na strojní zařízení a komplexní zabezpečování jakosti výroby SZ.
Dne 17. května 2006 byla schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES "o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES"........

více k tématu

Nový zákon o sociálních službách zavádí standardy kvality do oblasti sociální péče!
Dnem 1. ledna 2007 nabývá účinnosti Zák.č. 108/2006 Sb., „o sociálních službách“. Tento zákon upravuje.......

více k tématu

Nové právní předpisy v oblasti BOZP a jak je získat.
Dnem 1. ledna 2007 nabývá účinnosti celá řada předpisů, které upravují oblast pracovněprávních vztahů.......

více k tématu

Platí nové normy v oblasti systémů jakosti procesů ve svařování!
Dne 1.7. 2006 vyšla norma ČSN EN ISO 3834, která nahrazuje dříve platnou ČSN EN 729.......

více k tématu

1. července 2006 nabývá účinnosti směrnice ES o omezení nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
(RoHS Directive - "Restriction of Hazardous Substances in Electrical & Electronic Equipment").......

více k tématu

Dnem 1. července 2006 nabyl účinnosti Zák.č. 137/2006 Sb., "Zákon o veřejných zakázkách".
Tento zákon upravuje.......

více k tématu