Odborné příspěvky


"Nové právní předpisy ES v oblasti posuzování shody výrobků"
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008.......

více k tématu

"Zařízení dětských hřišť"
Požadavky právních předpisů a normativní požadavky v oblasti zařízení dětských hřišť.

více k tématu

"Požadavky ČSN OHSAS 18001:2008"
Vlastní požadavky na systém managementu BOZP jsou obsahem kapitoly 4 .......

více k tématu

"Certifikace systému managementu"
Postup a příklady .......

více k tématu

"Návod k obsluze"
Požadavky na obsah .......

více k tématu

"Interní audit snadno a rychle"
Aneb nejde o další trik "reklamštiny"?.......

více k tématu

"Jak získat certifikát"
Aneb využít či nevyužít při výstavbě systémů managementu pomoc profesionálů.......

více k tématu

Postup zavádění systémových norem "ISO" a dalších
Pokud vedení organizace rozhodne, že by bylo vhodné získat certifikát systému řízení.......

více k tématu

"Příprava k certifikaci"
Popis jednotlivých fází přípravy, zavádění, certifikace a dozoru.......

více k tématu

Povinná a komerční certifikace výrobků
Pojmem certifikace výrobků je často označován i proces, který.......

více k tématu