Společnost Accredited Europe Consultion ("AEC") s.r.o. vznikla spojením pracovníků s dlouholetou zkušeností z oblastí:

  • akreditací nejrůznějšího charakteru (zpracování postupů, řízené dokumentace apod...)
  • auditů certifikačních, externích i interních
  • školení a certifikace personálu včetně lektorské činnosti
  • posuzování shody a certifikace výrobků, strojů a zařízení, inspekce i certifikace

V rámci poradenství se řídíme požadavky na proces a odbornou způsobilost dle ČSN ISO 10019 - "Směrnice pro výběr poradců". Dodržujeme vždy zásady profesionality a etika - viz Závazek vedení.

Uvědomujeme si, že zákazníci očekávají poskytování služeb v požadované kvalitě při zajištění dostatečné odborné úrovně, dodržování smluvených termínů, kvality a plnění právních požadavků. S tím vědomím a jako důkaz kvality poskytovaných služeb i poskytnutí vlastního příkladu byl ve společnosti v roce 2006 zaveden QMS (Quality Management System) jako nástroj k uplatnění a realizaci stanovené Politiky kvality, v roce 2007 získán a v roce 2010 obnoven certifikát kvality dle ISO 9001.

Certifikace zajišťujeme zejména s certifikačními orgány TÜV, v případě přání klienta zajistíme jakýkoli jiný akreditovaný certifikční orgán.

Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti z oblastí zavádění a certifikace systémů managementu kvality, environmentu, BOZP včetně dalších modulárních systémů. Disponujeme auditory certifikovanými akreditovaným certifikačním orgánem personálu. Máme zkušenosti i potřebné kontakty pro zajištění posuzování shody a certifikace výrobků.

Naší politikou je poskytovat komplexní služby v oblasti zavádění, zlepšování, posuzování a certifikace systémů managementu, personálu i výrobků v rozsahu potřebném pro vaši organizaci a na míru vašim potřebám.

Nabízíme rovněž technické překlady odborných textů, činnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (BOZP a PO), zpracování havarijních plánů, zpracování webových stránek, poradenství v oblasti dotací.

Rozsah působnosti: v rámci EU