Školení a vzdělávací akce

V rámci dalšího zlepšování procesů v organizaci pro vás realizujeme školení v oblasti systémů managementu QMS - EMS - OHSAS včetně jejich různých modifikací:

 • Vstupní analýza a zpracování plánu výstavby systémů řízení dle "ISO" norem
 • Požadavky ČSN EN ISO 14001:2005
 • Požadavky ČSN EN ISO 9001:2009
 • Požadavky ČSN OHSAS 18001:2008
 • Výstavba a zlepšování integrovaných systémů řízení
 • Interní auditor QMS, EMS, OHSAS, ISŘ
 • Monitorování a měření procesů
 • Odstraňování neshod z auditů, další zlepšování a rozvoj systémů řízení
 • Požadavky ČSN ISO/IEC 27001:2006 (systém managementu bezpečnosti informací -ISMS)
 • Požadavky ČSN EN ISO 13485 :2003 (QMS - zdravotnické prostředky)
 • Odborná školení v oblasti BOZP, PO, ŽP, příslušné legislativy


Semináře "in-house"

Všechny semináře můžeme realizovat pro vaše zaměstnance přímo ve vaší organizaci. Na vaše přání realizujeme individuální školení vašich pracovníků v ceně srovnatelné s cenou běžného kurzu. Samozřejmostí je dostatečná odborná způsobilost lektorů - spolupracujeme s celou řadou expertů z různých oblastí.

Výhody tohoto modelu jsou následující:

 • Máte možnost zvolit si termín i časový rozsah podle vlastní potřeby (Chcete školení v sobotu, abyste vyloučili časové a tím i finanční ztráty ?)
 • Máte možnost doplnit či uzpůsobit program školení a jeho rozsah přímo na základě potřeby zákazníka Nechcete se přizpůsobovat těm nejméně informovaným, jak to vždy bývá na hromadně pořádaných školeních, kde se sejde řada posluchačů někdy se zásadně rozdílnými dosavadními znalostmi?)
 • Definitivní podobu získá program školení vždy po dohodě s vámi a na základě vašich požadavků.
 • Máte možnost diskuze nad konkrétní problematikou, školení není zaměřené obecně (V případě školení interních auditorů umožňuje např. tento způsob praktické provedení části nebo celého interního auditu v organizaci. Účastníci tak získají praktické zkušenosti využitelné pro vlastní práci.)
 • Nemusíte nikam vaše zaměstnance posílat nebo jim dokonce platit ubytování.
 • Máte možnost položit předem konkrétní dotaz.
 • V případě většího počtu účastníků od dvou výše je celková cena příznivější.Příklad části programu školení interních auditorů:

 • Norma pro auditování, druhy auditů a jejich základní charakteristiky
 • Plánování a příprava interního auditu dle ČSN EN ISO 19011:2003 - Směrnice pro auditování
 • Průběh interního auditu
 • Požadavky na dokumentaci a záznamy z interního auditu dle ČSN EN ISO 19011
 • Zhotovení a distribuce zprávy z auditu
 • Další práce se získanými údaji, analýzy, vyhodnocení, nápravná a preventivní opatření
 • Požadavky na odbornou způsobilost interních auditorů
 • Požadavky kriteriálních norem
 • Způsob získávání důkazů plnění požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 při auditu
 • Příklady vyhodnocení zjištění

Definitivní podobu získá program školení vždy po dohodě se zákazníkem a na základě jeho požadavků. Samozřejmostí je získání studijních materiálů a dokladu o absolvování školení.