Společnost AEC nabízí v oblasti systémů managementu následující služby:

 • Zavedení (poradenství) systémů managementu dle požadavků:
  • ČSN EN ISO 9001:2009 (management kvality)
  • ČSN EN ISO 14001:2005, zavádění systému EMAS (životní prostředí)
  • ČSN OHSAS 18001:2008 (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci)
  • ČSN ISO/IEC 27001:2006 (bezpečnost informací)
  • ČSN EN 13485:2003 (zdravotnické prostředky)
  • IWA-1 (směrnice pro zlepšování výkonnosti ve zdravotnických zařízeních)
  • ČSN EN ISO 22000:2005, zavádění systému HACCP (bezpečnost potravin)
  • ČSN EN 3834 (jakost procesů svařování)
  • SMBOZP dle ILO – OSH 2001 (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci)
 • Zpracování dokumentace systémů managementu
 • Externí řízení kvality, environmentu, bezpečnosti formou outsourcingu
 • Školení a certifikace personálu ve všech příslušných oblastech
 • Zajišťování podpory při získání dotací ESF
 • Udržování systémů managementu formou aktualizace interních dokumentů
 • Provádění interních auditů
 • Zajištění BOZP a PO včetně analýzy rizik
 • Činnosti odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP, hygieny práce a PO
 • Zpracování havarijních plánů, vedení evidence odpadů