Potřebujete certifikát výrobku?

Zajistíme pro Vás kompletně:

 • vyřízení veškerých formalit spojených s certifikací
 • zpracování či doplnění potřebné dokumentace
 • vypracování rizikové analýzy
 • v rámci poradenství Vám zpracujeme postup vhodný pro vaše výrobky
 • zpracujeme návrh prohlášení o shodě/ES prohlášení o shodě
 • v regulované oblasti (nutná účast notifikované/autorizované osoby) za Vás vyřídíme formality nezbytně nutné k posouzení shody a následné certifikaci.Nabízíme rovněž služby v oblasti bezpečného provozu strojů a technických zařízení.
Ze zákoníku práce a z navazujícího nařízení vlády 378/2001 Sb. vyplývají povinnosti pro provozovatele týkající se bezpečného provozu těchto zařízení.
Nabízíme:

 • Posouzení strojů a zařízení, včetně analýzy rizik podle příslušných předpisů se zohledněním požadavků nařízení vlády 378/2001 Sb.
 • Pomoc při zpracování chybějící provozní dokumentace u strojů vyrobených před platností nařízení vlády na strojní zařízení a strojů, u kterých chybí požadovaná dokumentace.
 • Návrhy na opatření k odstranění nedostatků vyplývajících z posouzení.
 • Pomoc při zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu.
 • Provádění následných periodických kontrol.